Политика на приватност:

Политиката на приватност на ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на веб страната www.suvenirnica.mk, собрани при користење на истата. ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ како давател на услугите на Интернет страницата www.suvenirnica.mk се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците. Оваа политика на приватност се однесува само за ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ и поддомените, а доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страни, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.

 

 • Секој купувач при регистрација и купување изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност.

 • Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

 • Информациите кои нам ни се потребни се: име и презиме, e-mail адреса, адреса на доставување на нарачката и телефон за контакт.

 • Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Северна Македонија.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ собира информации кои што го идентификуваат специфичиот Краен корисник. Кога Крајниот корисник ќе се вклучи во одредени активности на Интернет страницата suvenirnica.mk, како што се: создавање на корисничко име, правење на нарачка за производ или услуга, пополнување на анкети, објавување на коментари, испраќање на повратни информации, ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ може да побара од Крајниот корисник одредени информации за него како што се: име и презиме, адреса (вклучувајќи и поштенски број), e-mail адреса, телефонски број и датум на раѓање, информации за бројот на кредитната картичка, рокот на истекување, код за авторизација и други поврзани информации. ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ или нивниот давател на услуги за диструбуција на производите, може исто така да побара од Крајниот корисник увид во неговата лична карта, односно да побара согласност за скенирање на личната карта во моментот на испорака на пакетите при преземање на стоката лично од страна на Крајниот корисник со цел да се евидентира кој го преземал пакетот т.е. приложување на тој документ за Евиденција на купувачот на каталошката продажба.

 • Крајните корисници се советуваат внимателно да ја прочитаат оваа Изјава на приватност. Со пристапување и користење на нашата интернет страница, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и ги прифатил сите услови за приватност на податоците и начинот на примена од страна на интернет страницата suvenirnica.mk.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ не собира никакви информации од финансиска природа како што се: број на платежна картичка и/или број на банкарска сметка. Податоците околу кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на Стопанска банка АД – Скопје.

 • Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на Стопанска банка АД – Скопје. Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.

 • Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци.

 • Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ не собира или користи податоци од малолетни лица.

 • Оваа веб страница може да употребува cookies. Cookies се мали датотеки кои се користат за прибирање на информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата веб страна со што се овозможува побрз пристап. Преку cookies не се прибираат лични податоци.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ги презема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

 • Дата центарот во кој се наоѓаат серверите на ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ се во согласност со САД-ЕУ Safe Harbor and Safe Harbor правната рамка помеѓу САД-Швајцарија, како што е наведено од страна на Министерството за трговија на Соединетите Американски Држави, Европската унија и Швајцарија (повеќе информации за Safe Harbor програмата погледнете на следниот линк http: //export.gov/safeharbor/).

 • Оваа Политика на приватност служи за да се утврди нашата посветеност кон приватноста и безбедноста на податоците на клиентите, како и за објаснување на политиките и процедурите имплементрани во однос на собирање и употреба на податоците за клиентите.

 • Вклучување во идентификациски активности и давање на лични податоци е одлука на Крајниот корисник. Ако Крајниот корисник не ги даде тие задолжителни информации за одредената активност кои што се бараат, нема да му биде допуштено вклучување во таква активност.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ нема да ги споделува личните податоци на Крајниот корисник со надворешни страни, освен во случаи наведени во следната точка и во ситуација кога тоа го бараат законските прописи.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ ќе ги користи личните податоци за: испраќање и диструбиција на административни и промотивни e-mail пораки, анализа на податоците, обработка на плаќањата со кредитни картички. ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ може да ги сподели личните податоци на Крајниот корисник со давателот на услугата за дистрибуција на производите за исполнување на нарачките, испорака на пакетите, испраќање на пораки и e-mail пораки.

 • Крајниот корисник има можност да пристапи и да ги промени личните податоци кои што ги нуди ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ. Крајниот корисник може да промени било кој од своите лични податоци со испраќање на e-mail порака на suvenirnicamk@gmail.com. Во таа e-mail порака Крајниот корисник треба да го наведе своето име и презиме, адреса и e-mail адреса т.е. информациите коишто сака да ги надополни.

 • Како услов за купување на производите на ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ бара дозвола од Крајниот корисник за испраќање на Административни и Промотивни e-mail пораки. Доколку Крајниот корисник не сака да добива e-mail пораки во кое било време по регистрацијата може да ја одбере опцијата за откажување на добивање на e-mail пораки со испраќање на e-mail порака на или со одбирање на опцијата „откажување од newsletter” која што се наоѓа на секоја newsletter порака.

 • ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ сериозно ja зeма в предвид заштитата на податоците и преземени се разни мерки на претпазливост за да се заштитат личните податоци. За жал, ниту еден пренос на податоците преку Интернет или било која безжична мрежа не може да биде 100% сигурен. Како последица на тоа, иако ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ спроведува комерцијално разумни мерки за заштита на податоците не може да гарантира заштита на која било информација пренесена на, или од suvenirnica.mk Интернет страницата т.е. не е одговорен за активностите на која било трета страна која ќе ги прими тие информации.

 • Малолетните лица помлади од 14 години не смеат да ја користат Интернет страницата suvenirnica.mk. ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ не собира ниту задржува информации од лица помлади од 14 години, затоа ниту еден дел од оваа Интернет страница не е дизајниран на начин да привлече лица помлади од 14 години.

Оваа политика на приватност стапува на сила од Мај 2010 година. Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на веб странатa ДТПЗ БАЛКАН ЕКСПРЕС ТРАВЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ најмалку 30 дена пред да стапат во сила.